بنر تهران

تخفیف ها

کلیه آموزشگاهها و ارائه کنندگان خدمات تدریس خصوصی که در سایت "ایران آموزشگاه" عضو بوده و آگهی ثبت کرده اند می توانند اقدام به ارائه تخفیف ویژه به بازدیدکنندگان این سایت بنمایند.

لذا در صورتی که مایل به ارائه این تخفیف ها هستید از طریق فرم تماس با ما و با ذکر ایمیل یا شماره تماس درخواست خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت هماهنگی های لازم با شما به عمل آید.